Info

Tunga lyft vid flytt kräver försiktighet

Att flytta innebär ofta tunga lyft av möbler och annat bohag. Även om man anlitar en flyttfirma så måste de anställda hantera tung last. Det är viktigt att tänka på arbetsmiljön och förebygga skador vid sådana moment.

Planera lyften

Innan tunga saker ska flyttas är det viktigt att planera lyften. Titta på vad som ska flyttas, uppskatta vikten och fundera på hur många personer som behövs. Använd gärna lyfthjälpmedel om det finns utrymme. Ett välplanerat lyft minskar risken för skador.

Använd rätt teknik

För att undvika belastningsskador är det viktigt att använda rätt teknik. Böj i knäna och håll ryggen rak när du lyfter. Håll lasten nära kroppen och vrid inte på överkroppen i sidled. Gå uppifrån och ner, inte tvärtom, när du sätter ner tunga saker.

Ta pauser

Även med bra teknik leder tunga lyft till ansträngning. Ta regelbundna pauser så att kroppen får vila. Byt gärna av med en kollega. Med pauser håller du dig piggare och orkar mer under dagen, samtidigt som skaderisken minskar.

Använd skydd

Förutom god teknik och pauser är lämpliga skyddskläder viktigt. Använd skor med bra grepp, handskar och varma kläder som inte hindrar rörligheten. Det skyddar mot skador och ökar komforten vid tunga lyft utomhus eller i kalla utrymmen.

Utbilda personalen

Flyttfirmor bör se till att all personal får utbildning i hur tunga lyft utförs på ett säkert sätt. Med rätt kunskap och teknik kan många skador förebyggas. Utbildningen bör uppdateras regelbundet så att de anställda alltid vet hur de ska hantera tung last på bästa vis.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *