Info

Rengöring av kyltorn är en vital process som säkerställer att dessa system fungerar med optimal effektivitet. Kyltorn används i många industriella och kommersiella tillämpningar för att avleda oönskad värme från en process eller ett kylsystem. Genom korrekt underhåll och regelbunden rengöring kan energiförbrukningen hållas låg, vilket inte bara sparar pengar utan även minskar miljöpåverkan. Smuts, skräp och mikrobiologisk tillväxt såsom alger och legionellabakterier kan annars ansamlas och leda till reducerad kylkapacitet och potentiella hälsorisker.

Effektiviteten i ett kyltorn beror till stor del på renheten i dess komponenter. En ansamling av partiklar och föroreningar i vattnet kan orsaka korrosion, skalbildning och igentäppning av systemet. Dessa problem kan i sin tur leda till en ökning av energianvändningen och minskad livslängd på komponenterna. Regelbunden rengöring bidrar därför till att hålla kylsystemet vid god driftstatus, vilket säkerställer att det kylmedel som cirkulerar inom systemet kan utföra sitt arbete effektivt.

Det är också viktigt att notera att rengöringen av kyltorn inte bara är en fråga om energieffektivitet och ekonomi, utan också om säkerhet och hälsa. I och med att kyltorn fungerar genom avdunstning är risken för spridning av stora mängder vattenburna patogener hög. Rengöring minskar denna risk genom att eliminera de biologiska risker som kan frodas i ett smutsigt system. Genom att följa riktlinjer och rekommendationer för underhåll och rengöring, kan företag säkerställa att deras kyltorn inte bara är energieffektiva utan också fria från hälsorisker.

Underhåll och regelbunden rengöring av kyltorn

Ett väl underhållet kyltorn optimerar drift, förlänger livslängd och upprätthåller energieffektiviteten. Regelbunden rengöring minimerar risk för korrosion och skador på rörsystemet.

Vikten av underhåll

Underhåll av kyltorn är avgörande för att säkerställa dess funktion och driftsäkerhet. Otillräckligt underhåll kan leda till korrosion och andra skador som får stora konsekvenser för både energieffektivitet och systemets livslängd. Ett flitigt underhållsprogram bevarar kyltornets tillförlitlighet och prestanda.

Metoder för rengöring

Det finns olika metoder för rengöring av kyltorn:

 • Mekanisk rengöring: Involverar manuell avlägsning av smuts och beläggningar från kyltornets komponenter.
 • Kemisk rengöring: Används för att lösa upp och avlägsna bakteriebeläggningar, inklusive legionella.

Båda metoderna bör användas ansvarsfullt och enligt tillverkarens rekommendationer.

Regelbundenhet och schemaläggning

Regelbunden rengöring av kyltorn bör schemaläggas baserat på:

 • Användningsintensitet: Kyltorn i kontinuerlig drift behöver rengöras oftare.
 • Miljöfaktorer: Kyltorn i dammiga eller smutsiga miljöer kan kräva frekventare rengöring.

Periodicitet i underhållet är nyckeln till att förhindra driftstopp och förlänga anläggningens livslängd.

Kontroll och besiktning

Kontinuerlig kontroll och besiktning av kyltornet är essentiell för att upptäcka tidiga tecken på korrosion och andra skador. Kyltorn bör regelbundet inspekteras av kvalificerad servicepersonal, och eventuella brister bör åtgärdas omgående för att undvika kostsamma reparationer och nedställningar i framtiden.

Hälsorisker och tekniker för kontaminationshantering

Kyltorn kräver regelbunden rengöring för att förhindra hälsorisker och kontamination. Denna process skyddar mot skadliga bakterier som Legionella och säkerställer effektiv värmöverföring genom att hålla anläggningen ren från föroreningar och beläggningar.

Legionellarisk och dess bekämpning

Legionella är en bakterie som kan orsaka Legionärssjuka, en allvarlig lunginflammation. Den trivs i varma vattensystem och kan föröka sig i kyltorn om dessa inte underhålls ordentligt. För att bekämpa Legionella krävs regelbunden provtagning och användning av biocider. Desinfektionsmedel såsom klordioxid är effektiva mot Legionella. Regelbundna rengöringar och desinfektioner bidrar till en miljö där bakterien inte kan föröka sig.

Rengöringsmedel och biocider

Vid rengöring av kyltorn används en rad olika kemikalier och rengöringsmedel, såsom ChemiClean, för att avlägsna smuts och beläggningar. Det är viktigt att välja biocider som är effektiva mot ett spektrum av bakterier utan att skada kyltornets komponenter eller utgöra allvarliga hälsorisker för människor.

 • Kemikalier för avlägsnande av föroreningar
  • Alkaliska lösningar
  • Surfaktanter
  • Enzympreparat
 • Biocider för att hindra biologisk tillväxt
  • Klordioxid
  • Kvartära ammoniumföreningar
  • Ozon

Desinfektionsmetoder och specialutrustning

Desinfektionsmetoder såsom användning av högtryckstvätt och ozonsystem är centrala för att förhindra föroreningar och underlätta effektiv värmöverföring. Högtryckstvätten avlägsnar effektivt smutsen från kyltornets inre ytor, medan ozonering som en del av en integrerad behandlingsplan kan minska behovet av kemiska desinfektionsmedel. Filter kan installeras för att ta bort partiklar före desinfektionsprocessen, vilket ytterligare optimerar rengöringen.

Info

Att flytta innebär ofta tunga lyft av möbler och annat bohag. Även om man anlitar en flyttfirma så måste de anställda hantera tung last. Det är viktigt att tänka på arbetsmiljön och förebygga skador vid sådana moment.

Planera lyften

Innan tunga saker ska flyttas är det viktigt att planera lyften. Titta på vad som ska flyttas, uppskatta vikten och fundera på hur många personer som behövs. Använd gärna lyfthjälpmedel om det finns utrymme. Ett välplanerat lyft minskar risken för skador.

Använd rätt teknik

För att undvika belastningsskador är det viktigt att använda rätt teknik. Böj i knäna och håll ryggen rak när du lyfter. Håll lasten nära kroppen och vrid inte på överkroppen i sidled. Gå uppifrån och ner, inte tvärtom, när du sätter ner tunga saker.

Ta pauser

Även med bra teknik leder tunga lyft till ansträngning. Ta regelbundna pauser så att kroppen får vila. Byt gärna av med en kollega. Med pauser håller du dig piggare och orkar mer under dagen, samtidigt som skaderisken minskar.

Använd skydd

Förutom god teknik och pauser är lämpliga skyddskläder viktigt. Använd skor med bra grepp, handskar och varma kläder som inte hindrar rörligheten. Det skyddar mot skador och ökar komforten vid tunga lyft utomhus eller i kalla utrymmen.

Utbilda personalen

Flyttfirmor bör se till att all personal får utbildning i hur tunga lyft utförs på ett säkert sätt. Med rätt kunskap och teknik kan många skador förebyggas. Utbildningen bör uppdateras regelbundet så att de anställda alltid vet hur de ska hantera tung last på bästa vis.

Info

Fastighetsboxar och postboxar i lackerad plåt är ett smidigt och stilrent alternativ för posthanteringen i bostadsrättsföreningar. Till skillnad från postboxar i trä eller plast håller lackerad plåt väder och vind år efter år. Med rätt underhåll kan dessa postboxar hålla i decennier. Plåtboxarna tillverkas på beställning efter bostadsrättsföreningens önskemål gällande antal, storlek och utseende. Det går att få lackerade plåtboxar som smälter in med fastighetens befintliga färgsättning.

Hållbara och stöldskyddade

Postboxar i lackerad plåt är mycket hållbara och har ett effektivt inbrottsskydd. Boxarna är tillverkade av 1,5 mm tjock stålplåt, vilket gör dem svåra att bryta upp. Dörrarna har dessutom låsbara handtag och går bara att öppna med nyckel. Plåt är ett väderbeständigt material som inte ruttnar eller bleks av solen. Med rätt underhåll, som att måla om vid behov, kan postboxarna stå emot väder och vind i många år. Detta gör dem till ett klokt val för bostadsrättsföreningar som vill ha en långsiktig lösning.

Praktiskt och stilrent

Fastighetsboxar i lackerad plåt har ett stramt och stilrent utseende som passar de flesta fastigheter. De tar inte lika mycket plats som postboxar i trä. Plåtboxarna går också snabbt och enkelt att montera på väggen. Postboxarna tillverkas med olika antal fack beroende på föreningens behov. Varje fack är försett med en tydlig lägenhetsbeteckning vilket gör det enkelt att hitta rätt. Plåtboxarna är både praktiska och snygga för posthanteringen.

Låsbara fack för säkerhet

Eftersom postboxarna har låsbara fack är posten säker. Endast de boende med nyckel kan öppna sitt fack. Detta minskar risken för stölder eller att post försvinner. Postboxarna kan även förses med bakstycke så att posten enkelt kan plockas ut från insidan av fastigheten. Detta ökar säkerheten ytterligare då posten inte behöver lämnas utanför.

Anpassade efter era behov

Fastighetsboxar i lackerad plåt tillverkas helt efter bostadsrättsföreningens specifika önskemål. Allt från antal fack, storlek, färgsättning, typ av lås och montering går att anpassa. Innan tillverkning sker tas en ritning fram som ni godkänner. Detta säkerställer att slutresultatet blir precis som ni vill ha det. Anpassade postboxar som passar just er förening!

Enhetlig och stilren entré

Fastighetsboxar i samma utförande och färgsättning bidrar till ett enhetligt intryck i entrén. Det ser mer stilrent och genomtänkt ut än ett mixat pussel av olika postboxmodeller. Med lackerade plåtboxar kan föreningen dessutom välja en kulör som passar fastighetens befintliga färgsättning. På så vis smälter postboxarna fint in i miljön.

Lättmonterade och underhållsfria

Fastighetsboxar i plåt är lätta att montera på väggen. De kräver inga omfattande bygg- eller mureriarbeten. Boxarna levereras med monteringsdetaljer för enkel uppsättning. Plåtboxar är även ett underhållsfritt alternativ, till skillnad från postboxar i trä. Det enda som krävs är ommålning med jämna mellanrum för att bibehålla snyggt skick.

Ett långsiktigt val

Sammanfattningsvis är fastighetsboxar i lackerad plåt ett genomtänkt och långsiktigt val för bostadsrättsföreningar. De är stöldskyddade, väderbeständiga, underhållsfria och håller i många år med rätt skötsel. Investeringen i kvalitativa postboxar är väl värd besväret. Skyltab säljer fastighetsboxar och postboxar till BRF.

Info

Så påverkas dagens elpriser i Malmö av det geografiska läget

Malmö är en av Sveriges mest dynamiska städer, med en snabbt växande befolkning och ekonomi. Men hur påverkas dagens elpriser i Malmö av stadens geografiska läge? I denna artikel utforskar vi olika faktorer som påverkar elpriset i olika riktningar. Vi tittar bland annat på huruvida den geografiska positionen kan vara en fördel eller nackdel.

4 faktorer att ha i åtanke när dagens elpriser i Malmö diskuteras

När vi pratar om elpriser i Malmö är det viktigt att se till följande faktorer som påverkar priset:

 • Närheten till producenterna. Denna stad ligger som bekant i södra Sverige och har därför relativt nära till såväl danska som tyska elproducenter. Detta kan i teorin vara en fördel, eftersom det ger möjlighet att importera el från dessa länder när de svenska priserna är höga. Men det innebär samtidigt att staden är utsatt för prissvängningar baserat på produktionen och efterfrågan i dessa länder.
 • Transportkostnaderna och elnätet. El förlorar effektivitet när den transporteras över långa sträckor. Eftersom Malmö ligger långt bort ifrån vissa av Sveriges större elproducenter kan detta leda till högre priser på el. Detta kompenseras dock delvis av ett effektivt lokalt elnät och större volymer som kan dämpa priserna något.
 • Uppdelningen i olika elnätsområden. Sverige är uppdelat i olika elnätsområden och denna stad tillhör den södra. De elpriser i Malmö som stadens invånare får betala kan variera beroende på en rad olika faktorer. Dessa inkluderar produktionen och efterfrågan på el samt kapaciteten i elnätet. Detta kan vara såväl en fördel som en nackdel för malmöborna beroende på den aktuella situationen på elmarknaden.
 • Det havsnära läget. Stadens närhet till havet gör det också möjligt för staden att dra nytta av havsbaserad vindkraft. Den kan vara en kostnadseffektiv och miljövänlig energikälla. Om den kan utnyttjas i högre utsträckning i framtiden skulle detta teoretiskt sett kunna få en positiv inverkan på de lokala elpriserna.

Det geografiska läget har såväl för- som nackdelar

Stadens geografiska läge har alltså både för- och nackdelar när det kommer till prissättningen av el. Närheten till andra länder och energimarknader kan såväl öka som minska priserna, beroende på en rad olika faktorer. Det är viktigt för konsumenter att vara medvetna om detta för att bättre förstå sina elräkningar.

Info

Låt din städfirma i Göteborg städa ditt kontor regelbundet

Det finns många städfirmor i Göteborgstrakten som utför städtjänster av olika slag. Till exempel kan du ganska enkelt hitta en städfirma i Göteborg som kan ta hand om städningen av dina kontorslokaler. Att låta en sådan aktör städa ditt kontor regelbundet är fördelaktigt på flera olika sätt. Läs vidare så ska vi förklara varför!

3 fördelar med att låta din städfirma i Göteborg städa ditt kontor

Tre av de allra främsta fördelarna med att ta in en städfirma i Göteborg, som exempelvis https://www.sverigeco.se/, för att städa ditt företags kontorslokaler är att:

 • Detta ger en trygg och trevlig arbetsmiljö för dina medarbetare. Idag jobbar vissa medarbetare i högre utsträckning än vad de tidigare gjorde. Därför är det viktigt att du kan erbjuda dem en trygg och trevlig arbetsmiljö för att försöka locka tillbaka dem till kontoret igen. Ett effektivt sätt att göra detta är genom att regelbundet låta en duktig städfirma i Göteborg städa och rengöra företagets kontorslokaler. En positiv bieffekt av detta är också att eventuella bakterier, virus och liknande kan avlägsnas i samband med städningen.
 • Medarbetarnas produktivitet och välbefinnande ökar. Ytterligare en fördel med att ta hjälp av professionella städare är att sådan städning har positiva effekter på medarbetarna. Till exempel kan deras välbefinnande och produktivitet öka till följd av att kontoret blir mer välstädat än tidigare. Personer som jobbar i stök och oreda känner sig ofta mer stressade och är mindre produktiva. Dessutom kan såväl deras mentala som fysiska hälsa förbättras om arbetsmiljön är renare och mer välstädad.
 • Kontorsmöblerna sannolikt kommer hålla lite längre. En vanlig utgiftspost som företag brottas med är inköp av kontorsmöbler. Därför är det viktigt att man gör vad som kan göras för att säkerställa att möblerna håller länge och inte behöver bytas ut särskilt ofta. Ett bra sätt att göra detta är genom att köpa städtjänster. För genom att städa utrymmet oftare och hålla efter på ett bättre sätt kan faktiskt kontorsmöblerna hålla sig fina under en längre tid. Detta tack vare att de inte sakta men säkert bryts ner av damm, smuts och skräp som har lämnats kvar och tillåtits frodas.
Info

Rörinfodring är ett begrepp som innebär att man renoverar avloppsrören i en fastighet på ett speciellt vis. Det görs istället för ett stambyte och kan vara såväl kostnads- som tidseffektivt. Dessutom påverkas inte tätskikt och ytskikt. Som om inte detta vore nog är metoden även miljövänlig och hållbar. Därför väljer många fastighetsägare att beställa relining i Kristianstad istället för att byta ut stammarna på traditionellt vis.

Hur går en relining i Kristianstad till egentligen?

Till skillnad från vad fallet är vid ett stambyte behöver alltså inte ytskikten och tätskikten i bostaden rivas. Man behöver nämligen inte frilägga rören genom en så omfattande rivning. Däremot demonteras toalettstolen och vattenlåset varpå hantverkarna letar sig ner i avloppet med sin kamerautrustning. Detta görs för att undersöka röret från insidan och se om det är värt att göra en rörinfodring istället för att byta ut stammarna.

Därefter inleds arbetet med reliningen genom att rören spolas och rensas. Sedan applicerar hantverkarna ett foder, d.v.s. en beläggning, i röret. Denna skapar ett nytt rör inuti det befintliga och lagar på så vis alla de eventuella hål som finns i röret. Dessutom skyddar beläggningen röret från korrosion.

Som du märker är detta arbete betydligt mindre invasivt än ett stambyte. Därför väljer många av stadens fastighetsägare att utföra en relining i Kristianstad istället för att byta stammarna, när detta är möjligt att göra.

Vad kan jag som fastighetsägare förvänta mig efter en rörinfodring?

När rören i fastigheten har relinats kan du som fastighetsägare förvänta dig att:

 • Det är smidigt och går fort. Det tar sällan mer än en arbetsvecka från start till mål att utföra en relining i Kristianstad i en lägenhet.
 • Rören får nytt liv. De gamla rören i fastigheten har fått ett nytt liv av åtgärden. Avloppsrören föryngras och labbtester visar att den förväntade livslängden förlängs med uppemot 50 år.
 • Hållbarheten är god. Hållbarheten är i de flesta fall lika god som om rören hade bytts ut mot nya sådana. Med detta sagt kan förstås hållbarheten variera en aning beroende på materialval och vilken metod av relining som används.
Info

Ett hemlarm kommer med all sannolikhet göra att du och din familj känner er säkrare och tryggare i ert eget hem. Detta gäller oavsett om ni bor i en lägenhet i form av hyres- eller bostadsrätt, kedje- eller radhus eller villa.

Alla bostäder och de personer som bor där har sina behov, önskemål och tankar om vilket sorts larm för hemmet som kan vara bra. Det är därför viktigt att du som kund känner att du kan skräddarsy ditt eget larmsystem så det passar just dig och din familj. Du kanske först vill testa vissa produkter i början för att se om du vill utöka larmsystemet senare. För det finns alltid en möjlighet att välja till fler tjänster och produkter vid ett senare tillfälle.

Detta kan du få av ditt hemlarm

Det finns många fördelar med ett bra hemlarm i sin bostad. Dessa är till exempel:

 • Uppkoppling till larmcentral. Ditt larmsystem är uppkopplad till en bemannad larmcentral som du dessutom kan kommunicera med dygnet runt året runt.
 • Hjälp med installation och service. Som kanske tur är ska inte du själv installera ett larm i hemmet. Det är istället en auktoriserad tekniker som gör det tillsammans med dig. Detta för att det både ska bli snyggt och säkert. Det är också en tekniker som utför service när det är dags för det. Om du under vägens gång får tekniska problem så kommer kundtjänsten att kontakta dig och boka in ett besök.
 • Trevlig och hjälpsam kundtjänst. Om du skulle ha några frågor eller upplever något problem med ditt hemlarm så är det enkelt att kontakta kundtjänsten för att få vidare hjälp.
 • Fria utryckningar från väktare. Om det sker ett verifierat larm så kommer larmföretaget kostnadsfritt skicka väktare till din bostad. Detta sker i samarbete med ett specifikt väktarföretag vilket innebär att det kommer kompetenta väktare om du skulle behöva det.
 • App där du själv kan kontrollera larmet. Med en smidig app kan du enkelt kontrollera ditt larmsystem. Du kan till exempelvis larm på och av. Eller varför inte få notifikationer när exempelvis barnen kommer hem från skolan.
Info

Ett attefallshus kan vara så mycket mer än enbart den lilla byggnad som först möter ögat. Till exempel kan det lilla huset ha mindre synliga utrymmen såsom en källare eller ett sovloft. Som alltid finns det dock många olika regler att ha i åtanke när det kommer till byggen som detta. Läs vidare för att få reda på vilka regler som gäller!

Sovloftet blir nästan som ett extra våningsplan

Du kan använda ett attefallshus med loft på många olika sätt. Till exempel kan byggnaden användas som:

 • kontor
 • gäststuga
 • permanent boende

Allra enklast är förstås att köpa byggnaden nyckelfärdig. Samtidigt finns det också många svenska villaägare som väljer att göra hela eller en del av jobbet själva. Om du stämmer in på denna beskrivning är det viktigt att du har koll på vilka regler som gäller. För till exempel kan du inte bygga en källare om din kommun tycker att markförhållandena är undermåliga för ett sådant bygge.

Annars kan det vara ett bra alternativ att uppföra ett attefallshus med såväl sovloft som källare. Genom att göra detta får du i princip tre våningar i den lilla byggnaden: loft, markplan och källarplan. Du behöver inte heller spräcka budgeten för att få råd med en sådan här lösning. En “attefallare” med ett sovloft kostar faktiskt inte särskilt mycket mer än en utan.

Dessa regler gäller för attefallshus med loft

De grundläggande reglerna är desamma oavsett om du uppför byggnaden med eller utan loft. Till exempel måste din granne godkänna bygget om det är planerat att äga rum närmare än fyra och en halv meter från tomtgränsen. Byggnaden får inte heller vara mer än 25 kvadratmeter i byggnadsarea. Dessutom är den maximala höjden fyra meter till taknock. I övrigt måste den även uppfylla de byggregler för bostäder som Boverket har satt upp.

När det kommer till sovloftet är förstås takhöjden den springande punkten. Den måste utnyttjas på ett optimalt sätt för att loftet inte ska bli för lågt och byggnaden inte för hög. Men genom att köpa en nyckelfärdig lösning behöver du inte tänka på dessa krångliga regler!

Info

För att uppnå högre säkerhet i företagslokalerna kan kamerabevakning installeras. Det är en tjänst som antingen kan ske med eller utryckning. Här beskrivs de två olika alternativen och vad som skiljer sig mellan dem säkerhetsmässigt.

Kamerabevakning utan utryckning

Önskas inte utryckning av väktare kan kamera köpas hos en rad olika återförsäljare av teknikutrustning. Till kameran följer det med instruktioner om hur installation sker och hur uppkoppling sker mot WiFi. Det är blir därmed en engångskostnad samt eventuellt en liten abonnemangskostnad för den molntjänst som används.

 • Larmet aktiveras
  Larm med kamerabevakning aktiveras exempelvis av rörelse, temperatur eller rök. Därmed vid inbrott eller brand. Via WiFi skickas notis till de mobiler som har larmets app installerad. Detta förutsatt att koppling har skett mellan appen och larmet.
 • Bilder och video visas
  Ägaren kan nu gå in i appen och se vad som händer via live-streamad video. Det är även möjligt att gå in och se detta material utan att larmet har utlösts.
 • Ägare agerar
  Nu är det upp till larmägaren att agera. Ska polis eller brandkår tillkallas? Ska personen åka till företaget själv för att se vilken åtgärd som krävs? Det är upp till ägaren att avgöra utifrån den information som går att nå via appen.

Kamerabevakning med utryckning

Kamerabevakning med utryckning innebär att företagslarmet är anslutet till ett larmbolag som därmed bistår med hjälp när larmet aktiveras.

 • Larmet aktiveras
  När någon del av företagslarmet aktiveras kommer larm att gå hos larmbolaget samtidigt som mobilen ringer och notifierar den som sköter larmet på företaget.
 • Bilder och video visas
  På några sekunder kommer live-streamad video att visas i mobilen till larmägaren samt på bildskärmar hos larmbolagen. Operatörerna ser exakt vad som händer och kan utifrån detta välja åtgärd.
 • Operatör agerar
  Det är framförallt denna punkt som skiljer sig mellan kamerabevakning med eller utan utryckning. Operatörerna kommer att försöka få tag på larmägaren samtidigt som en väktare skickas till platsen. Skulle de se att inbrott skett, att det brinner, eller annan hjälp behövs kan de även direkt skicka ambulans, polis eller brandkår. Detta alltså utöver den väktare som åker dit.

Kortfattat är skillnaden att kamerabevakning med utryckning innebär större säkerhet och mer hjälp när oturen är framme. Operatörerna ser via bevakningen vad som hänt och skickar hjälp direkt.

Info

Trots sin relativt lilla storlek finns det många alternativ att välja mellan om du vill anlita en flyttfirma i Varberg. I den här texten får du snabba tips på hur du snabbt kan sålla bort de ointressanta – och hitta den firma som passar bäst just för dig.

Använd en offerttjänst

Att använda en offerttjänst är ett effektivt sätt att hitta tjänster, av olika slag, till ett marknadsmässigt pris. En sökning på ”flyttfirma Varberg offert” lär ge dig träffar på just sådana hemsidor.

Processen är enkel. Ofta finns det ett formulär där du helt enkelt fyller i de uppgifter som efterfrågas. Det kan till exempel vara:

 • Nuvarande adress
 • Adress du ska flytta till
 • Hur många kvadratmeter du flyttar ifrån
 • Om det finns hiss
 • Om det är en lägenhet – vilken våning det gäller
 • Om det ska flyttas tunga föremål, så som piano eller kassaskåp

I slutet av formuläret brukar det finnas utrymme för fritext. Här är det en god idé att få med så många detaljer som du kan om uppdraget. Det gör det enklare för firman att ge dig en precis offert. Om de inte har alla detaljer kommer de att behöva göra uppskattningar – uppskattningar som kan skilja sig mellan olika personer som ger prisförslag. För en mer kraftfull jämförelse lönar det sig således att vara detaljerad.

När du har fyllt i all information som efterfrågas skickar offertjänsten ut din förfrågan till fler än en flyttfirma i Varberg med omnejd. Efter ett par dygn bör du ha flera prisförslag som du kan jämföra och ställa mot varandra.

Följer din flyttfirma i Varberg Bohag 2010?

Bohag 2010 är ett dokument som tillsammans tagits fram av fastighetsbranschen och Konsumentverket. Här ska det framgå vilka skyldigheter konsument och flyttfirma har. Syftet med dokumentet är att det ska vara tryggt att anlita en flyttfirma.

En snabb sökning på nätet gör gällande att det är troligt att din flyttfirma i följer riktlinjerna, eftersom de flesta skriver på sin webbplats att de gör det. Det bästa är dock alltid att dubbelkolla själv.

Försäkringar och tillstånd

När bohaget lämnar hemmet är inte hemförsäkringen ditt skyddsnät. Istället är det firmans ansvarsförsäkring som ska gälla. Be gärna om bevis på det, och säkerställ även att de har yrkestrafiktillstånd.