Nyheter om hanterverkare på Västkusten

Snickare brukar delas in mellan finsnickare och byggnadssnickare. Finsnickare jobbar med möbler och inredning medan byggnadssnickaren bygger nytt och renoverar. En snickare kan erbjuda en rad byggtjänster med allt från att flytta en vägg till att bygga ett helt trähus. Många driver eget företag eller är anställd av ett mindre företag.

VVS-installatör

VVS-installatörer kallas generellt för ”rörmokare” och jobbar med värme, vatten och sanitet. Man kan jobba mot privatpersoner och därmed dra rör vid nybyggnationer och renoveringar. En del företag är däremot specialiserade mot industrier och processer inom dessa branscher. I grund är det ändå samma arbete även om kraven kan vara högre inom industrin.

Elektriker

Av alla byggtjänster som behöver utföras vid en större renovering är det enbart elektrikern som enligt lag måste anlitas. En del el-installationer får nämligen inte utföras av någon annan än en auktoriserad elektriker. Utöver att installera vägguttag och dra ledning jobbar elektriker även med installation av större larmsystem. Det är då svagströmselektriker som gör dessa installationer.

Dekorationsmålare

Till skillnad mot målaren har dekorationsmålaren enbart fokus på detaljerna och dekorationsmålning. Det kan handla väggmålningar, takmålningar eller små dekorationer på redan befintliga målade ytor. Vilken teknik som används beror helt på vilket målet är med målningen.

Timmerman

Timmerman var ett vanligt yrke förr i tiden. Idag är det däremot ett hantverk som få hanterar. En person som jobbar som timmerman är främst aktiv vid husbyggen där huset ska timras. Men det är även en anlitad tjänst vid renoveringar och flytt av timmerhus. Detta utifrån att många vill bevara den klassiska timmerkänslan.

Murare

Inom klassiska byggtjänster hittas de arbeten som en murare utför. Uppgifter som främst handlar om att bygga murar och väggar med tegel eller stenblock. Till viss del ingår även plattsättning och ibland kan murare få inredningsjobb. Detta utifrån att muraren har kunskap om hur man jobbar med puts.

Glasmästare

Glasmästarens uppgift är att skära till samt montera glas. I likhet med andra hantverksyrken krävs noggrannhet och service. Som glasmästare arbetar man generellt i ett eget företag eller i ett företag med ett fåtal anställda. Det finns däremot stora byggföretag som har glasmästare anställda och som därmed arbetar på större projekt.

Bygg- och anläggningsmaskinförare

Anläggningsförare genomför de första arbeten som behöver ske vid en större byggnation. De kan frakta olika slags byggnadsmaterial, jämna ut marken eller röja undan snö eller grus. Inom denna yrkeskategori hittas förare av bland annat schaktmaskiner, grävmaskiner och hjullastare.